oprema-intercom-o-nama-politika-kvalitete

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i sigurnošću proizvoda i komponenata koji dolaze u kontakt s pićem, temelj je poslovnog upravljanja procesima u Oprema Intercom d.o.o.

ISO certifikati

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja u Oprema d.d. i Oprema Intercom d.o.o. te smo se opredijelili za implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 kao integralnog sustava.

U skladu s definiranom vizijom i misijom provodimo slijedeću politiku:

ikona-ekoloska-svijest
EKOLOŠKA SVIJEST I DJELOVANJE NA ZNAČAJNE ASPEKTE OKOLIŠA

Prepoznavanje važnih aspekata okoliša i njihovog utjecaja na okoliš, te poduzimanje mjera zaštite i provođenje nadzora, stalna je briga svih zaposlenika. U poduzeću uvažavamo sve kriterije u zaštiti okoliša i težimo stalnom smanjivanju onečišćenja.

ikona-proizvodi
VISOKOVRIJEDNI, KVALITETNI I SIGURNI PROIZVODI

Rashladni uređaji za ugostiteljstvo naše proizvodnje moraju u potpunosti ispuniti zahtjeve kupaca, zahtjeve vezane za kvalitetu, okoliš, zaštitu zdravlja, te sigurnost na radu.

ikona-postivanje-rokova
POŠTIVANJE ROKOVA I DOGOVORENIH TERMINA

Odvijanje procesa u skladu s planiranim rokovima isporuke naručenih proizvoda, jamče našim sadašnjim i budućim kupcima urednu isporuku. Pristup svim aktivnostima u organizaciji je procesni uz optimiziranje svih poslova s ciljem postizanja što efikasnijeg Outputa, uz optimalno korištenje resursa.

ikona-kupci
PARTNERSKIM PRISTUPOM DO ZADOVOLJNOG KUPCA

Sve aktivnosti u organizaciji su usmjerene na kupca i na njegovo zadovoljstvo. Periodičnim istraživanjima vršimo mjerenje zadovoljstva kupaca, te poduzimamo mjere za stalno poboljšanje.

ikona-dobavljaci
VISOKI ZAHTJEVI ZA DOBAVLJAČE

Dobavljače biramo na osnovu kriterija koji osiguravaju: kvalitetnu robu, brigu o utjecaju njihovih proizvoda na okoliš, brigu o sigurnosti i zdravlju radnika. Ta veza je stalna i nastojimo je poboljšati.

ikona-pravilan-odnos
PRAVILAN ODNOS PREMA ZAINTERESIRANIM STRANAMA

Konstruktivan rad i suradnja s vanjskim zainteresiranim stranama, te razvijanje korektnih odnosa doprinosi razvoju vanjske komunikacije po pitanju kvalitete, okoliša i sigurnosti. Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu uključuje obavezu ispunjavanja zakonskih i ostalih zahtjeva. Poduzeće će poštivati zahtjeve koji proizlaze iz zakonskih regulativa na domaćem i ino tržištu. U svim bitnim pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu uprava će omogućiti sudjelovanje i konzultiranje radnika.

ikona-edukacija
EDUKACIJA

Edukaciju djelatnika potrebno je kontinuirano provoditi. Uprava osigurava sve potrebne preduvjete za realizaciju edukacije i osiguravanje kompetencija.

ikona-stalno-poboljsanje
STALNO POBOLJŠAVANJE

Uprava provodi politiku koja uključuje obvezu stalnog unapređenja sustava upravljanja sigurnošću. Kontinuiranim postupcima poboljšavanja na svim razinama i na svim aktivnostima osiguravamo napredak poduzeća.

Direktor:
Tomislav Cvetko

Trnovec, 15.6.2020.