oprema-intercom-o-nama-povijest-tvrtke-header

ISO

Daljnja certifikacija poduzeća

bg-history-0

2022

2018

bg-history-1

Nove tehnologije

Investicijski ciklus; Implementacija novih tehnologija

LEAN

Implementacija LEAN proizvodnje

bg-history-0

2012

2009

bg-history-1

Kapaciteti

Adaptacijom postojećeg objekta povećava se kapacitet proizvodnje

ISO

Poduzeće implementira certifikate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004

bg-history-0

2008

2007

bg-history-1

Proizvodnja

Počinje proizvodnja rashladnih ormara i barova

Početak

Osniva se poduzeće Oprema Intercom d.o.o.

bg-history-0

2003